Angrerett

Vi tilbyr åpent kjøp i 60 dager, også for bedrifter og myndigheter. Varer som selges til rabatterte priser og til forhandler gjelder i opptil 14 dager. Du har rett til å se på varen og prøve den til en viss grad. Angreretten betyr ikke alltid at konsumenten har den fulle rettigheten til å få hele beløpet for varen i retur. Dersom varen tas i bruk, den ikke håndteres varsomt, lukter røyk/parfyme eller om det finnes dyrehår, forbeholder Bucken Sweden AB seg retten til å trekke fra returbeløpet en sum tilsvarende forringelsen av varens verdi. Bucken Sweden AB forbeholder seg retten til å, i unntakstilfeller, trekke påløpte ekstrakostnader som i siste instans ikke resulterer i en avsluttet avtale. Slike prisfradrag kan være den totale prisen på produktet. For at du skal ha rett til å få det fulle beløpet i retur, må varen være anvendt i samme grad som en fysisk butikk ville ha akseptert. Angrefristen begynner å løpe den dagen du tar imot varen eller en vesentlig del av den. Konsumenten står for eventuelle returkostnader. Vi skal, om du utnytter din angrerett, betale tilbake innen 14 dager fra den dagen vi tar imot varen.

Når du benytter din angrerett, må IKKE kundetjenesten kontaktes. Derimot skal pakken det i pakken legges ved:
1. En kopi av enten ordrebekreftelsen/fakturaen/følgeseddelen/kvitteringen som viser at varen er kjøpt hos Bucken Sweden AB.
2. En beskjed der det skal fremgå at du vil benytte din angrerett.
3. Returen bør sendes som brev eller bedriftspakke til adressen nedenfor:

Bucken Sweden AB
Simonstorp 90
67035 Gunnarskog
SWEDEN